Therapievormen

Therapievormen op mijn praktijk zijn:
– individuele therapie
– groepstherapie
– gezins- en relatietherapie
– ouderbegeleiding
– coaching
– cursussen

Door vele verschillende opleidingen en meer dan 25 jaar praktijkervaring, heb ik ervaring opgedaan in het werken met uiteenlopende therapievormen. In mijn hulpverlening werk ik effectief, doelmatig en methodisch. Als hulpverlener maak ik steeds een pas op de plaats en reflecteer ik op de stappen die ik zet met jou als cliënt en of de stappen het verwachte resultaat hebben. Door deze bewuste werkwijze te integreren in het behandelproces wordt evidence based werken vanzelfsprekend. Er zijn verschillende niveaus waarop deze methodische wijze van aanpak betrekking kunnen hebben: de therapeutische relatie, het behandelproces en de voorwaarden die nodig zijn bij de behandeling van een bepaalde cliënt. In mijn therapieën maak ik gebruik van diverse psychotherapeutische kaders:

(1) Persoonsgerichte psychotherapie (o.a. cliëntgerichte therapie, gestalttherapie, kortdurende psychodynamische therapie, familieopstellingen):
(2) Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (mindfulness, neo-reichiaanse therapie, lichaamswerk, bio-energetica, focussing);
(3) Klachtgerichte psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie) .
Vanuit deze 3 psychotherapeutische kaders werk ik inzichtgevend, kortdurend en langerdurend, directief en ondersteunend. Vanuit deze kaders integreer ik in mijn therapieën als GZ psycholoog en als lichaamsgericht werkend psycholoog NIP die therapievormen die nodig zijn om jou te laten groeien en welke het beste bij jou en jouw hulpvraag aansluiten.

Hierbij werk ik m.n. veelal in de therapeutische relatie vanuit cliëntgerichte psychotherapie, Jungiaanse analytische therapie en lichaamsgeoriënteerde benadering (w.o. gestalttherapie, lichaamswerk, mindfulness en oplossingsgerichte therapie). In het behandelproces gebruiken we cognitieve en lichaamsgerichte benaderingen. Beiden zijn gericht op bewustwording. De focus ligt op inzicht in de ontwikkelde overlevingspatronen en hun beperkingen. Deze zijn te begrijpen maar hebben ook een weerslag in het lichaam onder meer in de vorm van gespannen spieren en beperkte ademhaling. Gewaarzijn en bewustwording van deze niet goed functionerende strategieën helpen je om deze geleidelijk aan te laten gaan. Het is dus belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden.
We kijken ook naar identificatie en deelpersonen. Een zelfbeeld bestaat meestal uit meer zelfbeelden die min of meer dominant aanwezig zijn. In de therapie wordt stap voor stap de deelpersonen, hun dominantie en onderlinge relatie onderzocht. Het innerlijk kind is een van die deelpersonen, de innerlijke criticus een andere.
Verder werken we met emoties die impulsief tevoorschijn kunnen komen of sterk onderdrukt zijn. We gebruiken de principes van zelfregulatie en o.m. grondings- en bewustzijnsoefeningen om hier functioneel mee om te gaan. Zo kan stress gereguleerd worden. Op de website vind je ook oefeningen die ik je opgeef en die je ook zelf kunt toepassen.

1. Persoonsgerichte psychotherapie
Bij de persoonsgerichte aanpak staat niet een specifiek probleem centraal, maar richten we ons op je hele persoon. Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de belevingswereld van jou centraal staat. Het heeft als uitgangspunt dat een mens van nature geneigd is tot zelfactualisering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt wordt geloofd in de mogelijkheden van jou als mens om zelf eigen keuzes te maken en te komen tot zelfaanvaarding. Psychotherapievormen die  hierbij passen zijn:
Gestalttherapie
Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Familie-opstellingen

2. Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie heeft als uitgangspunt, dat er samenhang is tussen lichaam, gedachten, emoties en gevoelens. Het gaat uit van de sterk helende werking van het zelf (door)voelen, ervaren en doen, naast die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren, denken. ‘Ervaren’ en ‘voelen’ hebben vaak een sterkere helende werking dan ‘begrijpen’. In de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie staat jouw ervaring centraal en wordt er niet alleen gepraat, maar ook veel beleefd. Deze ervaringsgerichte vorm van therapie kan je meer basis en vertrouwen geven door het luisteren naar je lijf en lichamelijke signalen. Immers je lijf kan je veel vertellen en je lijf liegt niet.
Lees meer: “ik ben niet meer bang voor mijn emoties”.
Lichaamswerk
Mindfulness
Za Zen meditatie
Focusing
Ademtherapie en stembevrijding
Visualisaties en dromen
Werken met beeldende middelen

3. Klachtgerichte benadering
Cognitieve gedragstherapie is in de eerste plaats gericht op het doen verdwijnen van de symptomen en klachten van jou. Bij cognitieve gedragstherapie is niet het probleem zelf maar worden de (irrationele) gedachten over het probleem gezien als voornaamste oorzaak van jouw psychische problemen. Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte psychologische behandeling, die erg effectief is gebleken bij het behandelen van uiteenlopende problemen. Cognitieve gedragstherapie richt zich op de invloed van je gedachten (cognities) op je gedrag. Deze behandeling gaat ervan uit dat wat je denkt, voelt en doet elkaar beïnvloedt. Gedachten en interpretaties geven je een bepaald gevoel, wat je weer kan aanzetten tot acties die daarbij passen.
EMDR
Affirmaties en optiondialogen
Ontspanningsoefeningen en ontspanningstechnieken