Therapievormen

Therapievormen op mijn praktijk zijn:
– individuele therapie
– groepstherapie
– gezins- en relatietherapie
– ouderbegeleiding
– coaching
– cursussen

Door vele verschillende opleidingen en meer dan 20 jaar praktijkervaring, heb ik ervaring opgedaan in het werken met uiteenlopende therapievormen. Deze therapievormen zijn afkomstig uit diverse psychotherapeutische kaders:

(1) Persoonsgerichte psychotherapie (o.a. cliëntgerichte therapie, gestalttherapie, kortdurende psychodynamische therapie, familieopstellingen):
(2) Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (mindfulness, neo-reichiaanse therapie, lichaamswerk, bio-energetica, focussing);
(3) Klachtgerichte psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie) .
Vanuit deze 3 psychotherapeutische kaders werk ik inzichtgevend, kortdurend en langerdurend, directief en ondersteunend. Vanuit deze kaders integreer ik in mijn therapie en coaching die therapievormen die nodig zijn om jou te laten groeien en welke het beste bij jou aansluiten. Hierbij werk ik m.n. veelal vanuit cliëntgerichte therapie, Jungiaanse analytische therapie, gestalttherapie, lichaamswerk, mindfulness en oplossingsgerichte therapie.

1. Persoonsgerichte psychotherapie
Bij de persoonsgerichte aanpak staat niet een specifiek probleem centraal, maar richten we ons op je hele persoon. Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de belevingswereld van jou centraal staat. Het heeft als uitgangspunt dat een mens van nature geneigd is tot zelfactualisering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt wordt geloofd in de mogelijkheden van jou als mens om zelf eigen keuzes te maken en te komen tot zelfaanvaarding. Psychotherapievormen die  hierbij passen zijn:
Gestalttherapie
Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Familie-opstellingen

2. Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie heeft als uitgangspunt, dat er samenhang is tussen lichaam, gedachten, emoties en gevoelens. Het gaat uit van de sterk helende werking van het zelf (door)voelen, ervaren en doen, naast die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren, denken. ‘Ervaren’ en ‘voelen’ hebben vaak een sterkere helende werking dan ‘begrijpen’. In de lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie staat jouw ervaring centraal en wordt er niet alleen gepraat, maar ook veel beleefd. Deze ervaringsgerichte vorm van therapie kan je meer basis en vertrouwen geven door het luisteren naar je lijf en lichamelijke signalen. Immers je lijf kan je veel vertellen en je lijf liegt niet.
Lees meer: “ik ben niet meer bang voor mijn emoties”.
Lichaamswerk
Mindfulness
Za Zen meditatie
Focusing
Ademtherapie en stembevrijding
Visualisaties en dromen
Werken met beeldende middelen

3. (Cognitieve) gedragstherapie
Gedragstherapie is in de eerste plaats gericht op het doen verdwijnen van de symptomen en klachten van jou. Bij cognitieve gedragstherapie is niet het probleem zelf maar worden de (irrationele) gedachten over het probleem gezien als voornaamste oorzaak van jouw psychische problemen.
EMDR
Affirmaties en optiondialogen
Ontspanningsoefeningen en ontspanningstechnieken