Holistische visie

Holistisch werkende psycholoog: mensgericht en persoonlijk maatwerk
Mijn uitgangspunt in het geven van therapie is niet het vaststellen van psychische stoornissen. Ik werk holistisch: niet de ziekte of de klacht staat centraal, maar de mens achter de hulpvraag. Het betekent tevens dat ik de mens (lichaam, psyche en ziel) als één geheel zie en dus niet enkel kijk naar een deel of naar  een “psychische stoornis”. Als mensgerichte therapeut neem ik de tijd om samen met jou op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem, kijk ik niet alleen naar jouw hulpvraag, maar naar de gehele mens achter jouw hulpvraag en de mogelijke (dieper) gelegen oorzaak. Op mijn praktijk is er daarom geen verplichte diagnose van “een psychische stoornis “ en lever ik persoonlijk maatwerk. Weet dus dat ik jou als mens als uitgangspunt neem in ons contact en jouw wens om je (verder) te ontwikkelen. Als therapeut luister ik zonder oordeel naar wat je echt zegt en naar wat je nodig hebt om te kunnen groeien.

Van innerlijke strijd naar innerlijke kracht
Voor de meeste mensen staat kracht gelijk aan sterk en onkwetsbaar zijn. Voor veel mensen is het moeilijk om zich tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar te voelen. Ware, innerlijke kracht heeft niets te maken met flink en gepantserd zijn, noch met macht en intimidatie en evenmin met onkwetsbaar zijn. Innerlijke kracht komt voort uit je eigen levendigheid, je vitaliteit,  je pit, je (hoog)gevoeligheid, het temperament dat je hebt. Vergelijk het met het sap en bloed van je eigen natuur. Het stroomt door je heen, soms heftig, soms rustig. Je kan leren op je innerlijke kracht te vertrouwen en lichter te leven.

Balans tussen denken, voelen en handelen
Gezondheid gaat om innerlijk in je evenwicht zijn, innerlijk in je kracht staan en een balans tussen lichaam en geest zoeken en ervaren. Hierbij is lichaamsbewustzijn en lichaamswerk van essentieel belang. Dit betekent een balans vinden tussen moeten en willen, tussen kracht en kwetsbaarheid, tussen draagkracht en draaglast, tussen loslaten van en richting geven aan, tussen presteren en jezelf mogen zijn. In onze snel veranderende maatschappij staan we in toenemende mate onder druk, waardoor we, als mens, vaker en langduriger aan stress blootstaan.

Signalen
Wanneer de balans verstoord is, geeft je lichaam een signaal af. Bijvoorbeeld lichamelijke klachten als innerlijke onrust, moeheid, een gespannen gevoel,  chronische hyperventilatie, aandachts- en concentratieverlies, futloosheid, slaapproblemen, hoofdpijn, somberheid of angst.

Als je op tijd aandacht schenkt aan deze signalen, kan de innerlijke balans uit zichzelf herstellen. Als dit niet gebeurt, kan het leiden tot chronische klachten zoals burn-out, hartklachten, paniekaanvallen, onbegrepen lichamelijke klachten zoals maag- darmklachten, hevige stress. Of zelfs depressies, angsten, eetproblemen en neiging tot verslaving, voortkomend uit onverwerkte gevoelens en emoties.

Je lijf liegt niet
Om dat te voorkomen is het belangrijk om naar je (onbegrepen of onopgemerkte) lichaamssignalen te leren luisteren en de psychische of emotionele achtergrond van de lichamelijke klachten te leren herkennen. Dan is het tijd om echte aandacht aan jezelf te schenken.

Door de lichaamsgerichte benadering kan ik je helpen om naar je lijf te luisteren, zodat je dichter bij jezelf komt en je niet geuite emoties en gevoelens alsnog tot expressie brengt. Met behulp van gesprekstherapie en lichaamsgerichte oefeningen kan ik jou helpen om te herstellen van langdurige stress en onbalans. Je voelt vaak meer energie en je ontwikkelt meer (innerlijke) draagkracht. Lees meer over lichaamsgerichte oefeningen: “ik ben niet meer bang voor mijn emoties”.