Wat is holistische therapie?

Holisme
De naam holisme staat voor ‘geheel’ en is afgeleid van het Griekse Holos. Een holistische visie betekent dat je alles als één geheel ziet, hierbij hebben we te maken met vijf niveaus (die invloed hebben op onze gezondheid en welzijn), en ons als mens heel en compleet maken. Elk niveau heeft invloed op het andere niveau en als een of meer niveaus uit balans zijn, heeft dit gevolgen voor de andere niveaus. Als holistisch GZ-psycholoog bekijk ik bij klachten het fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele niveau van jou als cliënt om de oorzaak van jouw klacht te achterhalen. Holistische therapie richt zich niet alleen op symptomen, maar op alle vijf de niveaus en beschouwt de patiënt als een geheel.

Ervaringen in ons leven hebben weerslag op ons als geheel
Iedereen maakt in zijn leven kleine en grote gebeurtenissen mee die sporen achterlaten op verschillende niveaus. Afhankelijk van hoe erg dit ervaren wordt en hoe traumatisch de gebeurtenis is, bestaat de kans dat dit zich gaat vastzetten in je lichaam (fysiek), zichtbaar is door bijvoorbeeld verdriet, woede of angst (emoties), je enorm te laten piekeren en negatieve gedachten geeft (mentaal), je dit moe maakt of je letterlijk leeg laat lopen van vermoeidheid (energetisch), je vragen hebt als wie ben ik eigenlijk, wat is mijn plek in dit leven, is mijn leven wel de moeite waard, ben ik goed genoeg, waarom voel ik me niet heel en compleet (spiritueel). Van jongs af aan bouw je dus ervaringen op die zo hun weerslag hebben op jou als mens in het geheel en kunnen klachten en ongemak optreden. En omdat je lichaam en geest voortdurend, vaak onbewust, op zoek zijn naar balans, zullen beide bij een ‘storende factor’ er alles aan doen om die balans te hervinden. ​Het holistisch benaderen van gezondheid en welzijn gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is. Vanuit die holistische benadering kijken we ook verder dan het fysieke lichaam alleen.
Als mens bestaan we uit vijf niveaus (5 lichamen), die ons als mens tot ‘een geheel’ maken:

 1. Het fysieke niveau
  Vanuit het tastbare fysieke lichaam krijgen we continu signalen toegeworpen over hoe het met ons gaat. Het fysieke lichaam communiceert met ons via sensaties zoals pijn, tintelingen, kou, warmte, kloppingen, stijve of soepele spieren. Negeren we de signalen die ons fysieke lichaam ons geeft, dan worden de klachten eigenlijk alleen maar erger. Voorbeelden van fysieke klachten kunnen zijn: hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, trage spijsvertering, maagzuur, huidproblemen of blaasontsteking. Afhankelijk van hoe erg dit ervaren wordt en hoe traumatisch de gebeurtenis is, bestaat de kans dat dit zich gaat vastzetten in je lichaam (fysiek), zichtbaar is door bijvoorbeeld verdriet, woede of angst (emoties), je enorm laten piekeren n negatieve gedachten geeft (mentaal), je moe maakt of je letterlijk leeg laat lopen van vermoeidheid (energetisch), je vragen hebt als wie ben ik eigenlijk, wat is mijn plek in dit leven, is mijn leven wel zo leuk, ben ik goed genoeg, waarom voel ik me niet heel en compleet (spiritueel). Klachten holistisch bekeken Van jongs af aan bouw je dus ervaringen op die zo hun weerslag hebben op jou als mens in het geheel. En omdat je lichaam en geest voortdurend, vaak onbewust, op zoek zijn naar balans, zullen beide bij een ‘storende factor’ er alles aan doen om die balans te hervinden.
 2. Het emotionele niveau
  ​Het emotionele lichaam heeft betrekking op ons energetische systeem. Emoties hebben we allemaal. Emoties zijn niet zomaar tastbaar, maar wel voelbaar en ze brengen processen in het fysieke lichaam in beweging. Emotie is namelijk energie in beweging (e-motion). Kunnen we onze emoties niet voelen of uiten (en dus niet bewegen), omdat we dit bijvoorbeeld nooit geleerd hebben, dan zetten deze emoties zich vast in ons lichaam, met fysiek ongemak of zelfs pijn als gevolg. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van onverwerkte emoties op ons fysieke lichaam. Chronische klachten waar geen duidelijke medische oorzaak voor gevonden wordt, lijken voort te komen uit onverwerkte emoties. De emotionele energie staat voor de kwaliteit van je energie. Als je je enthousiast, optimistisch en gewaardeerd voelt, dan ben je meer gedreven en presteer je vaak beter. Het emotionele lichaam communiceert met ons via gevoelens, zoals bijvoorbeeld vreugde, verdriet, eenzaamheid. Emotionele klachten kunnen angst, boosheid, woede, verdriet, schaamte, schuldgevoel, spanning of onrust zijn.
 3. Het mentale niveau
  Het mentale lichaam vertegenwoordigt onze denk- en gedragspatronen, onze persoonlijkheid. Eigenlijk omvat het alles dat we buiten de zintuigen om bewust en onbewust ervaren. Dit lichaam heeft een grote invloed op onze perceptie en omgang met stress en verwachtingen. Dit is ook de energie die vaak het meest uitgeput wordt in de snelle, rationele wereld waarin we leven. De mentale energie bepaalt de focus van onze energie. Het bepaalt de mate van zelfreflectie en het aanwezig zijn in het hier en nu. Het bepaalt in hoeverre we gedrags- en gedachtenpatronen kunnen herkennen die ons tegenwerken en of we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het bewust kiezen en doorbreken hiervan ten behoeve van een gezonder en gelukkiger leven. De taal waarin het mentale lichaam met ons communiceert zijn gedachten en patronen. Bij mentale klachten kunnen negatieve gedachten, beperkende overtuigingen en hoge verwachtingen van invloed zijn.
 4. Het energetische niveau
  Het energetisch lichaam, de fysieke energie staat voor de hoeveelheid energie die we hebben (de kwantiteit). Dit is veelal afhankelijk van vier componenten: voeding, beweging, slaap en hersteltijd. Energetische klachten zijn een laag energiepeil, vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, en het overnemen van negatieve energie van anderen.
 5. Het spirituele niveau
  Het spirituele lichaam heeft betrekking op het grotere geheel waarin we leven, de subtiele energieën, in contact zijn met jezelf en de natuur. Jouw kern. Dit is wellicht de minst makkelijke om te begrijpen. Het is het lichaam waarin je ziel huist. Geef jij gehoor aan je ziel en volg je je hart? Leef je een leven dat je positieve energie geeft, of zuigt je leefstijl je leeg? De spirituele energie is de ‘energy of purpose’, het doen wat je leuk vindt, het volgen van je hart. Het spirituele lichaam communiceert via je intuïtie, je onderbuikgevoel. Spirituele klachten kunnen betrekking hebben op het gevoel vast te zitten in het leven, een gevoel iets te missen, en levensvragen zoals wie ben ik, wat wil ik, ben ik goed genoeg, en mag ik er zijn.

Uit balans raken zorgt voor gezondheidsklachten
Het is telkens balanceren tussen deze 5 niveaus. Je stralend, energiek en gezond voelen heeft dus niet alleen te maken met onze fysieke gesteldheid, het is het samenspel van deze niveaus, van onze verschillende lagen van wie we zijn. De 5 lichamen werken afzonderlijk van elkaar, en tegelijkertijd beïnvloeden ze elkaar continu. Dit is waar we als mens continu een balans in zouden moeten vinden, want alle lichamen willen evenredig veel aandacht krijgen. Dit is echter voor bijna niemand vanzelfsprekend, want dit hebben we gewoonweg meestal niet van huis uit meegekregen. Zijn we niet lekker in balans? Dan volgen er gezondheidsklachten.

Luisteren naar wat er achter je klachten zit
Klachten zijn signalen die we krijgen. In plaats van ze te negeren kan je er ook mee gaan werken om jouw gezondheid te verbeteren. Het is een uitnodiging tot verandering. Om te ontdekken wie je werkelijk bent en hoe jouw lichaam werkt. Wat heb jij nodig om gezond en gelukkig te zijn? Het is de fysieke manifestatie van energie, wat vraagt om verder te kijken dan enkel de vorm waarin het zich uit in je lichaam. Wat ligt er onder? Welke emotionele of mentale overtuigingen overheersen en beperken dat je je vrij kunt bewegen en vol kunt staan in het leven? Klachten nodigen je uit om te leren luisteren. Om echt te leren horen wat er speelt in jou en wat dat voor jou betekent. Wat zijn emoties, wat zijn gedachten, wat zijn sensaties, waar voel je ze, en hoe kun je daarmee omgaan?

Holistische therapie
Holistische therapie is erop gericht om op alle vijf de niveaus te kijken wat er speelt in het leven van jou als cliënt. Een holistische therapie sessie bestaat uit meerdere methoden die naar behoefte worden ingezet. De behandeling richt zich op het vinden van de oorzaak en kern van de klacht. Bij fysieke en energetische klachten worden vragen gesteld over het slaapritme, hoe je als cliënt omgaat met klachten, welke behandelingen zijn geprobeerd en wat de uitwerking hiervan was, wat mogelijke oorzaken zijn, en hoe je als cliënt omgaat met pijn. Bij emotionele klachten worden vragen gesteld over wat de emotie veroorzaakt, hoe de patiënt met emoties omgaat, hoe hij of zij naar de wereld kijkt, communiceert met de omgeving en emoties uit. Bij zingevings- en levensvragen worden vragen gesteld over of je in verbinding bent met jezelf, weet wie je bent, waar jouw leven over gaat en of je je hart volgt. Het doel is om als cliënt als geheel te zien en te begeleiden. Ben jij toe aan de volgende stap om gezonder en gelukkiger te zijn? ​