Missie

Mijn missie is dat ik je wil helpen om innerlijk in je kracht staan  en je gevoelens toe te laten wat het leven ook met je doet (heeft gedaan) en hoe je leven er ook uit ziet.

De lichaamsgerichte benadering van de lichaamsgerichte psychologen is erkend door het Nederlands Instituut van Psychologen. Als lichaamsgericht werkende psycholoog bied ik naast allerlei vormen van gesprekstherapie (zie ook  therapievormen), ook vormen van non-verbale therapieën zoals lichaamswerk, beeldend werk (schilderen, tekenen, kleien), aandachtgerichte therapie (mindfulness), stembevrijding, symbooldrama, (zen)meditatie.

Soms heb je een periode een psycholoog, een coach of (innerlijke) gids nodig om vanuit nieuwe invalshoeken je problemen aan den lijve te durven ervaren, toe te laten en opnieuw in je kracht te komen. In plaats van volhouden, overleven en doorgaan leer je om stil te staan bij je zelf en aandacht te schenken aan je diepere werkelijke behoeften. Hiermee los je problemen op en kan je structureel tot meer draagkracht, lichtheid en balans in je leven komen. Ik ga graag samen met jou op weg naar een betere gezondheid en bewuster leven!