Ontwikkelingen in de GGZ en mijn persoonlijke keuze vanaf 2014

Ontwikkelingen in de GGZ vanaf 2014 
De financiering en inhoud van de GGZ is veranderd. Vanaf 2014 heet de eerstelijns psychologische zorg voortaan de BG-GGZ: Basis Generalistische Geestelijke GezondheidsZorg.

Een deel van de klachten/hulpvragen/problemen waarmee mensen naar een psycholoog gingen, is vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens het DSM-handboek), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekteDaarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer vergoed zoals relatieproblemen, verwerkingsproblemen (bijv. pestervaringen), aanpassingsstoornissen (rouw- en verlieservaringen), burnout, identiteitsprobleem (wie ben ik en wat wil ik) en werkgerelateerde problematiek.

De overheid heeft, in overleg met de zorgverzekeraars, kort gezegd het volgende bepaald:

Verzekerde zorg
Wanneer je klacht (volgens de definitie van een internationaal classificatiesysteem, de DSM) geclassificeerd kan worden als een psychische stoornis (bijvoorbeeld depressie, angststoornis) wordt behandeling daarvan deels vergoed door de zorgverzekeraar. De stoornis dient voor te komen op de lijst van stoornissen die de zorgverzekeraar heeft opgesteld. Bijv. aanpassingsstoornissen (bijv. rouwverwerking), werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere problemen/stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Er geldt daarbij een eigen risico. Een onderbouwde verwijsbrief van de huisarts (inclusief een vermoeden van een DSM-stoornis) is noodzakelijk. Deze verzekerde zorg kan tegen vergoeding worden verleend onder strikte voorwaarden van overheid en zorgverzekeraars:  tarieven en duur (aantal minuten behandelingstijd) afhankelijk van het zorgzwaartepakket, beperkte behandelmethoden die vergoed worden en er dient informatie over jou aangeleverd te worden aan zorgverzekeraars en aan een landelijke database (DIS). Zorgverzekeraars oefenen invloed uit op de inhoud van de behandeling.

Onverzekerde zorg (OVP)
Wanneer je psychische klachten hebt die niet voldoen aan de criteria van een psychische stoornis (volgens de definitie van een internationaal classificatiesysteem, de DSM), zijn de kosten voor psychologische behandeling voor je eigen rekening.  Denk hierbij o.m. aan rouw (verwerking), burn-out, spanningsklachten, wat lichte depressieve- of angstklachten, identiteitsproblemen , werkproblemen en relatieproblemen. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. In dit geval hoeft er geen diagnostische informatie geleverd te worden aan overheid en zorgverzekeraar.

Mijn persoonlijke keuze en beleid vanaf 2014
Ik ben van mening dat wijzigingen in het zorgstelsel  van de GGZ tot onnodige medicalisering en stigmatisering leiden en de gezondheid van een mens schaden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andersoortige risicoverzekeringen. Ik hecht aan keuzevrijheid, privacy en flexibiliteit . Ik wil met jou werken vanuit mijn hart en deskundigheid én ik wil bureaucratie voorkomen. Ik wil jou  persoonlijk maatwerk bieden en ik geloof in  jouw groeimogelijkheden.  Ik bied op mijn praktijk als gekwalificeerd psycholoog therapie/begeleiding aan en maak daarbij gebruik van diverse effectieve behandelmethoden. Als cliënt sta jij bij mij centraal; ik stem de inzet van een methode af op jouw hulpvraag. Privacy en persoonlijk maatwerk zijn gegarandeerd.

Wat betekent dit in mijn praktijk?
1. Ik werk al jarenlang contractvrij. Ik blijf contractvrij dezelfde therapie, dezelfde kwaliteit en dezelfde effectieve behandelmethoden aanbieden. Ik stel jou als cliënt met jouw hulpvraag centraal en niet jouw diagnose op de DSM-V en ook niet de door overheid en zorgverzekeraars voorgeschreven behandelmethoden.
2. Je hebt voor begeleiding in mijn praktijk geen verwijzing nodig van een huisarts. Ik bied continuïteit aan doordat ik niet hoef terug te verwijzen naar de huisarts:  jouw verhaal bij één vertrouwd gezicht.
3. Verder wil ik je graag bij allerlei soorten psychische klachten kunnen begeleiden (zwaar of licht) op een manier, die bij jou past, die jij nodig hebt, die effectief is en waarbij jij ook inspraak hebt in de duur, het doel en de frequentie van de begeleiding.
4. Er is bij mij geen verplichte diagnose voorafgaand aan de start van de behandeling, waardoor ik ook volledig je privacy kan waarborgen; informatie over jou als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog.
5. Er is volledige vrijheid aan de keuze in behandelmethoden, de duur en de frequentie van onze contacten.

Naast genoemde voordelen voor jou, betekent dit wel dat de door mij geboden begeleiding niet in het basispakket zit en dus niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Je dient de kosten voor de begeleiding dus zelf te betalen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat je kiest voor deze persoonlijke investering in jezelf.  De tarievenlijst en verdere informatie is opvraagbaar bij de praktijk. Naast particuliere trajecten behoren ook zakelijke (coachings)trajecten tot de mogelijkheden binnen mijn praktijk. 

Mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten
Bovendien zijn er nog diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten van de therapie te krijgen. Ik noem de volgende:

Werkgevers: menig werkgever is bereid een deel van de kosten van je therapie te betalen UWV: soms is het mogelijk, bijvoorbeeld als je in de ziektewet zit, om (een deel van) de consulten vergoed te krijgen door het UWV.
Aanvullende verzekering: bij sommige zorgverzekeraars komt een deel van mijn behandelmethoden nog wel voor vergoeding in aanmerking (in sommige aanvullende verzekeringen wordt het aangemerkt als alternatieve geneeswijze).
Gemeente: zit je in een uitkeringsituatie, dan kan je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten.
Speciale fondsen: er zijn aparte hulp- of noodfondsen, van waaruit soms een therapietraject kan worden bekostigd, bijv. welzijnsorganisaties (zoals Humanitas)
Aftrekbaarheid van de belasting: bij zakelijke coaching is uiteraard de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar, zijn coachingskosten vaak ook aftrekbaar en als particulier kun je ook de mogelijkheden voor aftrek van buitengewone lasten onderzoeken

Tot slot
Verschillende factoren kunnen voor jou van belang zijn: kosten, keuzevrijheid, privacy, administratieve belasting, etc. Een ieder heeft zijn/haar behoeften en voorkeuren. Ik wil graag maatwerk bieden en aansluiten bij jou als cliënt.[1]

Je kunt altijd indien er vragen zijn contact opnemen, liefst via het contactformulier van mijn website.


[1] Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.