Kwalificaties

Registraties,  kwalificaties en lidmaatschappen
Drs. Sibylle A.E. Rooseboom is afgestudeerd als psycholoog in de Klinische Psychologie in 1988. Zij heeft een psychologenpraktijk en een gestalttherapiepraktijk in Twente

Registraties

 • Geregistreerd in het B.I.G.-register als gezondheidszorgpsycholoog, nummer  69049261525, (1998)
 • Geregistreerd in het Europees Gecertificeerd psychotherapeut, ECP-NL-309, (2003)

Kwalificaties

 •  Aantekening Psychodiagnostische Vaardigheden
 •  Psycholoog NIP
 •  Eerstelijns psycholoog
 •  Registerpsycholoog NIP
 •  Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 •  GZ-psycholoog met B.I.G. registratie (Niet Praktizerend)
 •  Lichaamsgericht werkende psycholoog NIP
 •  Europees gecertificeerd psychotherapeut
 •  Gestalttherapeut en lichaamswerktherapeut
 •  EMDR-trainer
 •  Mindfulnesstrainer
 • Trainer (hoog)gevoelige kinderen en pubers

Lidmaatschappen
Sibylle Rooseboom is lid van de volgende beroepsverenigingen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); (www.psynip.nl)
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE); (www.lve.nl)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie(VKJP)
 • Werkgroep Lichaamsgericht werkende psychologen van het NIP(LWP)
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten (NBGT); (www.nbgt.nl)
 • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie en gestalttheorie (NVAGT); (www.nvagt.nl)
 • Europese Associatie van Gestaltpsychotherapie (EAGT); www.eagt.org
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie: Europees gecertificeerd psychotherapeut (www.nap-psychotherapie.nl)