Hoe kom je bij Psychologenpraktijk Rooseboom terecht?
Je kunt zowel met als zonder verwijzing van je huisarts bij mij terecht. Je bent zelf vrij om te kiezen naar welke psycholoog je gaat. Ook kun jij aangeven of je wilt dat ik informatie aan je huisarts doorgeef of niet. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of via het telefoonnummer: 074 – 24 24 450.

Aanmelding en afspraken
Als je je hebt aangemeld via het digitale aanmeldformulier ontvang je van mij via de post of via de email informatie over mijn praktijk. Consulten vinden op mijn praktijk altijd plaats na (telefonische) afspraak. Een afspraak kan alleen op persoonlijke titel telefonisch door jou/jullie gemaakt worden en kan ook alleen door de jou/jullie zelf telefonisch worden geannuleerd. Indien mogelijk duurt het eerste gesprek 1,5 uur, zodat je in alle rust kunt vertellen waarmee je zit.

Algemene voorwaarden
Psychologenpraktijk Rooseboom stuurt bij het maken van de eerste afspraak een informatiepakket toe, waar verschillende documenten in zitten, die je door mag lezen en waarbij je gevraagd wordt deze te  ondertekenen om de behandeling te kunnen starten. Dit informatiepakket bestaat o.m. uit:

  • Welkomstbrief met routebeschrijving
  • Algemene voorwaarden praktijk
  • Algemene betalingsvoorwaarden
  • Afsprakenformulier

Consulten
De praktijk hanteert een aantal afspraken met betrekking tot consulten:
De duur van de individuele gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken. De duur van relatiegesprekken (consulten) bedraagt 90 minuten, tenzij anders is afgesproken.
Als psycholoog dien ik de gesprekken op de afgesproken tijd te beginnen, tenzij zich een situatie van overmacht voordoet.
Indien je te laat komt, wordt de tijd bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
In overleg met jou en alleen met jouw instemming kan soms overleg gepleegd worden met derden (collegae, huisarts, bedrijfsarts, e.d.).
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren via het telefoonummer (074 – 24 24 450) te worden afgezegd. Je kunt een bericht van afzegging ten aller tijden ( 24 x 7) inspreken op het antwoordapparaat.

Dossiervorming
Als psycholoog leg ik een dossier aan met jouw persoonsgegevens, het handelingsplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim.

Klachtenreglement
Als je, op wat voor wijze dan ook ontevreden bent, vragen of klachten hebt, commentaar of kritiek hebt, op mijn werkwijze, zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt, zodat we er mogelijk samen uitkomen. Ik kan ervan leren, tot nut van jouw behandeling en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen kan een derde (een andere psycholoog) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan voorzien de beroepsverenigingen in een klachtenregeling en kun je bemiddeling aanvragen van een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van één van mijn beroepsverenigingen. De beroepscode, het klachtenreglement met de toelichting daarop is te vinden op de website van het NVAGT en de NVPA. Van beide beroepsverenigingen ben ik lid.

In de  nieuwe wet Wkkggz ingegaan per  1-1-2017 wordt verder voorzien in een geschillencommissie, als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris onvoldoende oplevert. Mocht je je willen wenden tot een vanuit overheidswege ingestelde onafhankelijke geschillencommissie dan kun je hierover informatie lezen op: http://scag.nl