Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze
Als je je wilt aanmelden, kan dat telefonisch of via het aanmeldingsformulier. Je ontvangt daarna schriftelijke informatie over de gang van zaken op mijn praktijk, met het verzoek om het één en ander in te vullen en te ondertekenen voorafgaand aan het eerste gesprek. Het therapieproces bestaat uit 3 fasen: intake, behandeling en evaluatie.

Intakefase: probleemverheldering en inventarisatie van vragen en problemen
Tijdens het eerste gesprek verzamel ik informatie over je klachten, vragen, belevingen, persoonlijkheid, achtergronden, leefsituatie, familieomstandigheden en jeugdervaringen. Zo krijg ik een helder beeld van wat de kern van jouw problematiek en wat je verwacht van de therapie. Als je het prettig vindt, kun je bij het eerste gesprek, je partner, ouder(s) of goede vriend(in) meenemen. Bij (jonge) kinderen spreek ik meestal eerst met de ouders over de ontwikkeling en de probleemgebieden van hun kind.

Nadere inventarisatie vindt plaats door middel van gesprekken, aangevuld met één of meerdere psychologische vragenlijsten. In deze fase bekijken we of ik een passend therapieaanbod kan doen en of jij met mij aan jouw problemen en vragen wilt werken. Is dat niet het geval, dan kan ik in overleg met jou advies geven waar je het best geholpen kan worden. Als beide opties niet mogelijk zijn, verwijs ik je terug naar je huisarts of naar de verwijzende instantie.

Behandelingsfase
De kracht van de behandeling op mijn praktijk is de combinatie van reguliere therapie met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapievormen, zoals gestalttherapie en non-verbale therapieën. Afgestemd op jouw doelen en vragen kies ik daarbij de therapievorm, die het beste bij jou past; individuele begeleiding, groepsaanbod, relatietherapie, ouderbegeleiding, kinderbegeleiding of gezinsbegeleiding. Ik stel in overleg met jou/ met jullie een (dynamisch) begeleidingsplan op met de belangrijkste aandachtspunten, wat ten tijde van de behandeling kan worden bijgesteld. De duur van de begeleiding zal voor een ieder anders zijn. Dit is afhankelijk van of het om een kortdurend traject (10 tot 15 sessies) of langerdurend traject (25 tot 40 sessies) gaat. Voor het groepsaanbod en cursussen zijn aparte arrangementen.

Evaluatiefase: verloop van de therapie en de persoonlijke ontwikkeling bespreken
Afronding van de therapie vindt in overleg plaats. Soms houden we al eerder een tussentijdse evaluatie over hoe je de begeleiding en het therapieproces ervaart. We bespreken of de begeleiding passend is, of er aanpassingen nodig zijn of dat doorverwijzing op zijn plaats is.

Ik lever graag kwaliteit. Daarom hoor ik graag wat beter kan. als je heel tevreden bent, is dat natuurlijk ook leuk om te horen! Vul daarom het evaluatieformulier in.

Klik hier om het evaluatieformulier in te vullen.
Klik hier om het ORS SRS invulschema te downloaden.