Verdrietig                Slaapproblemen              In de war             Beelddenken

Bang                               Somber                 Angst                    Onzeker                          opvoedingsproblemen

        (Hoog)gevoelig             Gepest worden     leerproblemen

Hoogbegaafdheid                concentratieproblemen Faalangst               Negatief zelfbeeld                                               Stress 

Ouders
Je kunt je heel onzeker voelen als het niet goed gaat met je kind. De ontwikkeling van je kind verloopt niet zoals het zou moeten, of er zijn problemen in het gezin of op school. Ik kan met jullie meedenken en jou en je kind begeleiden.

Opvoedondersteuning
Uit onderzoek komt naar voren dat één op de zes ouders ondersteuning vraagt tijdens de opvoeding. Voor veel ouders is het een opluchting om gehoor en begrip te krijgen voor hun situatie.  Ik werk vanuit praktische ondersteuning. Je ontdekt hoe je jouw kind kunt helpen bij het doorvoeren van positieve veranderingen. Dit maakt dat je als ouders na korte tijd met een frisse blik met je kind verder kan.

  • als je moeite hebt met consequent te zijn
  • als je als ouders een verschillende aanpak hebt
  • bij hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
  • bij ruzie tussen broertjes en zusjes
  • als je kind snel van streek is
  • bij (faal) angst, pesten, dyslexie, concentratieproblemen
  • bij boosheid, pesten en vervelende gewoonten.
  • bij verwerking van nare gebeurtenissen
  • bij liegen, stelen en spijbelen

Tijdens sessies met jonge kinderen (tot 6 jaar) zijn de ouders meestal aanwezig. Als dit niet het geval is, staat het je vrij om vragen te stellen. Na een aantal sessies vindt er een evaluatie met de ouders plaats. Omdat vertrouwen tussen jouw kind en mij erg belangrijk is, laat ik het aan  het kind te beslissen wat wel en niet gedeeld zal worden. Bij (pré) pubers en jongeren zijn ouders meestal niet aanwezig en laat ik hen hierin beslissen, wat zij willen. Mocht ik het belangrijk vinden dat de ouders wel een keer aanwezig zijn wordt dit met de puber besproken. Uiteraard mag je hierin van mij een professionele houding verwachten en kun je erop vertrouwen dat ik je op de hoogte breng van zaken die in het belang van het kind aan jou verteld dienen te worden.

Coaching
Door middel van coaching  en ouderbegeleiding kan ik ouders en kinderen vaak weer op weg helpen. Als kindercoach help ik kind en ouder met name op mentaal gebied, op het gebied van het denken, fantaseren, visualiseren en bewust worden, het hoofd. Ik bied het kind en ouder de eigen kwaliteiten ontdekken en bewust inzetten.

Therapeutische begeleiding
Liggen de emotionele problemen wat dieper, dan is coaching niet genoeg. Als therapeut (psycholoog) werk ik met onderliggende emotionele problemen, trauma’s en blokkades. Hier gaat het vooral om begrijpen waar je probleem vandaan komt en inzicht krijgen in wat je kind doet, voelt en denkt.  Werken met spanning en emoties, het hart. Hierbij  is het soms nodig dat eerst psychologisch onderzoek wordt verricht, voordat een advies gegeven kan worden of tot een behandeling kan worden overgegaan. Het kan zijn dat hierbij school, andere hulpverleners of andere instanties geraadpleegd worden, die je reeds samen met je kind bezoekt, om zo tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van de problematische situatie van je kind. Doorverwijzing kan een van de uitkomsten zijn.

Trainingen voor kinderen (voor kinderen van 7 – 11 jaar)
Powerpubertraining (voor pubers en jongeren van 11 tot 16 jaar) 

Steun bij echtscheiding
Voor alle betrokkenen is een echtscheiding een verdrietige zaak. Er spelen veel emoties en ieder moet een nieuw evenwicht en plek zien te vinden. Ik heb veel ervaring met begeleiding van ouders en kinderen tijdens en na een echtscheiding. Ik bied ouders inzicht in het gedrag en de emoties van kinderen en  de belangen van de kinderen. Ook ondersteun ik de ouders zelf  tijdens deze vaak moeilijke periode in hun leven.

Aanbod en training voor (gevoelige) kinderen en pubers