Tarieven en vergoedingen

Algemeen
Je hebt je aangemeld bij een vrijgevestigde en onafhankelijke psycholoog die zeer bewust geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars en gemeenten. Ik lever alleen onverzekerde zorg. Dat betekent dat jij als cliënt centraal staat, niet je diagnose en ik werk met jou op gepersonaliseerde basis; ik stem mij af op jou als persoon en ik stem de inzet van een therapievorm- en methode af op jouw hulpvraag. De tarieven zijn verschillend voor individuele therapie, voor relatie- en gezinstherapie, voor groepstherapie en de tarieven zijn opvraagbaar bij mijn praktijk. Er is vaak vanuit de aanvullende verzekering voor complementarie zorg (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk voor gestalttherapie en psychosociale therapie; dit valt vaak onder alternatieve geneeswijzen.

Vergoeding via aanvullende verzekering:
Na betaling van de factuur aan de praktijk kun je achteraf vaak voor vergoeding in aanmerking komen, mits je hiervoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt o.h.a. onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen.

Voor vergoeding in 2023 kun je op de volgende 2 linken kijken:

Psychosociale- en integratieve therapie:
Psychosociale therapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Gestalttherapie:
Gestalttherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan je het beste kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de lijst met vergoedingen hierboven kunnen geen rechten worden ontleend. 

De door mij als psycholoog gegeven onverzekerde zorg valt niet onder de rubriek van psychologische zorg in de Basis GGZ en wordt niet vergoed binnen de basisverzekering. Met deze gepersonaliseerde aanpak betekent het dat je mogelijk de facturen van de therapie zelf betaalt. Maar in alle gevallen kun je de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting. Dit is belastingaftrekbaar met een hele lage drempel. Een heel enkele keer vergoedt een zorgverzekeraar de OV- facturen. OV staat voor onverzekerde zorg. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat je kiest voor deze belangrijke persoonlijke investering in jezelf. Naast particuliere trajecten behoren ook zakelijke coachings- en therapietrajecten tot de mogelijkheden binnen mijn praktijk.

Of je nu wel of niet iets vergoed krijgt; je krijgt voor deze investering een prachtige ontwikkeling in jezelf terug!

Waarom is therapie op maat zo belangrijk?
Ik bied op mijn praktijk alleen onverzekerde zorg als gekwalificeerd psycholoog therapie/begeleiding aan. Je kunt op mijn praktijk terecht voor allerlei gangbare en diverse vormen van effectieve behandelmethoden (‘evidence based’ methoden) voor jouw klachten, levensvragen en symptomen die met psychotherapie behandeld kunnen worden. Ik wil jou persoonlijk maatwerk bieden en ik geloof in  jouw groeimogelijkheden. Ik werk vanuit mijn hart met jou en bureaucratie staat bij mij niet voorop. Als cliënt sta jij bij mij centraal. Privacy en persoonlijk maatwerk zijn gegarandeerd en ik werk niet protocollair. Lees meer over de achtergrond van mijn persoonlijke keuze om alleen onverzekerde zorg te leveren: Veranderingen in de GGZ vanaf 2014 en Psychologenpraktijk Rooseboom). 

Tijdens een intakegesprek zal ik samen met jou in kaart brengen wat er precies aan de hand is, hoe het is gekomen dat je je voelt zoals je je voelt en wat ervoor gezorgd heeft dat je nu bepaald gedrag laat zien of vastgelopen bent. Je krijgt tijdens de intake vaak al allerlei inzichten en een groter bewustzijn. Na de intakefase zal ik een voorstel doen hoe de begeleiding eruit gaat zien. Je bent vrij in of je wel of niet doorgaat met de gesprekken na de intake.

Voordelen gepersonaliseerde aanpak
1. Ik werk al jarenlang zonder contracten met zorgverzekeraars en gemeenten. Ik blijf dezelfde therapie, dezelfde kwaliteit en dezelfde effectieve behandelmethoden aanbieden. Ik stel jou als cliënt met jouw hulpvraag centraal en niet jouw diagnose op de DSM-V.
2. Je hebt voor therapie/begeleiding in mijn praktijk geen verwijzing nodig van een huisarts. Ik bied continuïteit aan doordat ik niet hoef terug te verwijzen naar de huisarts:  jouw verhaal bij één vast en vertrouwd gezicht.
3. Verder wil ik je graag bij allerlei soorten psychische klachten kunnen begeleiden (zwaar of licht) op een manier, die bij jou past, die jij nodig hebt, die effectief is en waarbij jij ook inspraak hebt in de duur, het doel en de frequentie van de begeleiding. Hierbij ga ik uit van jouw persoonlijke groeimogelijkheden.
4. Er is bij mij geen verplichte diagnose voorafgaand aan de start van de behandeling, waardoor ik ook volledig je privacy kan waarborgen; informatie over jou als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog.
5. Er is volledige vrijheid aan de keuze in behandelmethoden, de duur en de frequentie van onze contacten: de therapie wordt persoonlijk op jouw hulpvraag afgestemd.

Gegarandeerde professionaliteit en kwaliteit
Om cliënten in aanmerking te laten komen voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering ben ik lid van door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Als gespecialiseerd psychosociaal therapeut en gestalttherapeut ben ik aangesloten bij de door de meeste zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalttherapeuten en gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Psychosociale therapie en gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Voor de psychosociale therapie ben ik lid van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen). Voor gestalttherapie ben ik lid van twee beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)  en de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT) en sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’. Tevens ben ik lid van  de NAP, de RBCZ en ben ik ECP-therapeut (Europees gecertificeerd psychotherapeut).

Alternatieve mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten
Er zijn nog diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten van de therapie te krijgen. Ik noem de volgende:

  1. Werkgevers: menig werkgever is bereid een deel van de kosten van je therapie te betalen
  2. UWV: soms is het mogelijk, bijvoorbeeld als je in de ziektewet zit, om (een deel van) de sessies vergoed te krijgen door het UWV.
  3. Gemeente: zit je in een uitkeringsituatie, dan kan je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten.
  4. Speciale fondsen: er zijn aparte hulp- of noodfondsen, van waaruit soms een therapietraject kan worden bekostigd, bijv. welzijnsorganisaties (zoals Humanitas).
  5. Aftrekbaarheid van de belasting: je betaalt zelf de therapie, maar in alle gevallen kun je de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting (buitengewone lasten) en bij zakelijke coaching is uiteraard de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar.

Tot slot
Verschillende factoren kunnen voor jou van belang zijn: kosten, keuzevrijheid, privacy, administratieve belasting, etc. Een ieder heeft zijn/haar behoeften en voorkeuren. Ik wil graag maatwerk bieden en aansluiten bij jou als cliënt.[1]

Je kunt altijd indien er vragen zijn contact opnemen, liefst via het contactformulier van mijn website.

[1] Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.