Tarieven

Algemeen
Je hebt je aangemeld bij een onafhankelijke psycholoog die geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. De tarieven zijn verschillend voor individuele therapie, ouderbegeleiding, voor relatietherapie, voor groepstherapie en zijn opvraagbaar bij de praktijk. Vergoeding vindt niet plaats vanuit het basispakket/basisverzekering van je zorgverzekeraar, omdat ik geen verzekerde zorg lever, alleen nog maar onverzekerde zorg. Daarnaast geef ik complementaire zorg als psychosociaal therapeut. Mogelijk kun je wel vergoeding krijgen vanuit het aanvullende pakket, als er sprake is van psychosociale therapie of gestalttherapie. Zie hiervoor mijn website: gestalttherapiepraktijk twente. Lees hier meer over vergoeding via de aanvullende verzekering. Gedeeltelijke Gestalttherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Of je nu wel of niet iets vergoed krijgt; je krijgt voor deze investering een prachtige ontwikkeling in jezelf terug!

Tijdens een intakegesprek zal ik samen met jou in kaart brengen wat er precies aan de hand is, hoe het is gekomen dat je je voelt zoals je je voelt en wat ervoor gezorgd heeft dat je nu bepaald gedrag laat zien. Je krijgt tijdens de intake vaak al allerlei inzichten. Na de intakefase zal ik een voorstel doen hoe de begeleiding eruit gaat zien. Je bent vrij in of je wel of niet doorgaat met de gesprekken na de intake.

Mijn persoonlijke keuze en beleid vanaf 2014
Ik ben van mening dat deze wijzigingen in het zorgstelsel  van de GGZ tot onnodige medicalisering en stigmatisering leiden en de gezondheid van een mens schaden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andersoortige risicoverzekeringen. Ik hecht aan keuzevrijheid, privacy en flexibiliteit. Ik heb daarom moeten beslissen dat ik voorlopig geen verzekerde zorg kan leveren. De reden is dat het leveren van verzekerde zorg bedolven is geraakt onder wetten en regels die de kwaliteit van de verzekerde zorg ernstig in het nauw brengen. Daarom heb ik momenteel geen ruimte voor het verlenen van verzekerde psychologische zorg in de BasisGGZ. Je kunt wel terecht als zelfbetaler. Dit is belastingaftrekbaar met een hele lage drempel. Je kunt op mijn praktijk terecht voor gangbare vormen van evidence based therapie voor klachten en symptomen die met psychotherapie behandeld kunnen worden. Je  moet de hulp zelf betalen, maar in alle gevallen kunt je de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting. Een heel enkele keer vergoedt een verzekering OV (onverzekerde zorg) de OV- facturen.

Ik wil met jou werken vanuit mijn hart en deskundigheid én ik wil bureaucratie voorkomen. Ik wil jou  persoonlijk maatwerk bieden en ik geloof in  jouw groeimogelijkheden. Ik bied op mijn praktijk als gekwalificeerd psycholoog therapie/begeleiding aan en maak daarbij gebruik van diverse effectieve behandelmethoden. Als cliënt sta jij bij mij centraal; ik stem de inzet van een methode af op jouw hulpvraag. Privacy en persoonlijk maatwerk zijn gegarandeerd. (lees meer over de achtergrond van deze keuze: Veranderingen in de GGZ vanaf 2014 en Psychologenpraktijk Rooseboom). 

Hoe werk ik op mijn praktijk?
1. Ik werk al jarenlang zonder contracten met zorgverzekeraars. Ik blijf dezelfde therapie, dezelfde kwaliteit en dezelfde effectieve behandelmethoden aanbieden. Ik stel jou als cliënt met jouw hulpvraag centraal en niet jouw diagnose op de DSM-V.
2. Je hebt voor therapie/begeleiding in mijn praktijk geen verwijzing nodig van een huisarts. Ik bied continuïteit aan doordat ik niet hoef terug te verwijzen naar de huisarts:  jouw verhaal bij één vast en vertrouwd gezicht.
3. Verder wil ik je graag bij allerlei soorten psychische klachten kunnen begeleiden (zwaar of licht) op een manier, die bij jou past, die jij nodig hebt, die effectief is en waarbij jij ook inspraak hebt in de duur, het doel en de frequentie van de begeleiding. Hierbij ga ik uit van jouw persoonlijke groeimogelijkheden.
4. Er is bij mij geen verplichte diagnose voorafgaand aan de start van de behandeling, waardoor ik ook volledig je privacy kan waarborgen; informatie over jou als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog.
5. Er is volledige vrijheid aan de keuze in behandelmethoden, de duur en de frequentie van onze contacten.

Naast genoemde voordelen voor jou, betekent dit tevens dat de door mij geboden begeleiding voor onverzekerde zorg als psycholoog niet in het basisverzekering voor psychologische zorg zit en dus niet vergoed wordt onder de rubriek psychologische zorg in de BasisGGZ door de zorgverzekeraar. Je dient de kosten voor de theapie/begeleiding dus zelf te betalen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging voordat je kiest voor deze persoonlijke investering in jezelf. De tarievenlijst en verdere informatie is opvraagbaar bij de praktijk. Naast particuliere trajecten behoren ook zakelijke (coachings)trajecten tot de mogelijkheden binnen mijn praktijk. 

Vergoeding via aanvullende verzekering:
Na betaling van de nota aan de praktijk kun je achteraf mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen.

Voor vergoeding in 2023 kun je op de volgende 2 linken kijken:

Psychosociale- en integratieve therapie:
Psychosociale therapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Gestalttherapie:
Gestalttherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan je kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de lijst met vergoedingen hierboven kunnen geen rechten worden ontleend. 

Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een aanvullend zorgpakket hebt afgesloten. Mocht je aanvullend verzekerd zijn èn indien je psychosociale therapie of gestalttherapie op mijn praktijk volgt, dan kun je mogelijk via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de alternatieve geneeswijzen. Voorwaarde hierbij is tevens dat ik lid ben van door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Als gespecialiseerd psychosociaal therapeut en gestalttherapeut ben ik aangesloten bij de door de meeste zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalttherapeuten en gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Psychosociale therapie en gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Voor de psychosociale therapie ben ik lid van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen). Voor gestalttherapie ben ik lid van twee beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)  en de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT) en sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’. Tevens ben ik lid van  de NAP, de RBCZ en ben ik ECP-therapeut (Europees gecertificeerd psychotherapeut).

Alternatieve mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten
Er zijn nog diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten van de therapie te krijgen. Ik noem de volgende:

  1. Werkgevers: menig werkgever is bereid een deel van de kosten van je therapie te betalen 
  2. UWV: soms is het mogelijk, bijvoorbeeld als je in de ziektewet zit, om (een deel van) de sessies vergoed te krijgen door het UWV.
  3. Gemeente: zit je in een uitkeringsituatie, dan kan je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten.
  4. Speciale fondsen: er zijn aparte hulp- of noodfondsen, van waaruit soms een therapietraject kan worden bekostigd, bijv. welzijnsorganisaties (zoals Humanitas).
  5. Aftrekbaarheid van de belasting: je betaalt zelf de therapie, maar in alle gevallen kun je de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting (buitengewone lasten) en bij zakelijke coaching is uiteraard de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar.

Tot slot
Verschillende factoren kunnen voor jou van belang zijn: kosten, keuzevrijheid, privacy, administratieve belasting, etc. Een ieder heeft zijn/haar behoeften en voorkeuren. Ik wil graag maatwerk bieden en aansluiten bij jou als cliënt.[1]

Je kunt altijd indien er vragen zijn contact opnemen, liefst via het contactformulier van mijn website.

[1] Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.