Kwaliteit

Kwaliteitsregels
Wanneer je hulp zoekt bij Psychologenpraktijk Rooseboom ben je verzekerd van een erkende psycholoog, die lid is van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat ik gebonden ben aan bepaalde regels en normen (beroepscode). Hier hoort o.a. bij, dat ik om de 5 jaar mijn registraties als gekwalificeerd psycholoog moet laten herregistreren waarbij ik door middel van allerlei bij- en nascholing, werkervaring en intervisie met collega-psychologen voldoe aan de kwaliteitseisen.

Ik  ben een voorstander van transparante hulpverlening. Daarom probeer ik inzichtelijk te maken wat je kunt verwachten. Verder wil ik de goede kwaliteit van mijn praktijk waarborgen. Om op alle gebieden van de hulpverlening bij te blijven, volg ik daarom regelmatig bij- en nascholing en neem ik deel aan intervisiegroepen met andere psychologen en volg ik supervisie.

Feedback van jou als cliënt, van mijn verwijzers en samenwerkingspartners helpen mij mijn praktijkvoering te verbeteren. Evaluaties en een tevredenheidsonderzoek maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van mijn praktijk. Van een ieders reactie kan ik leren. Hierbij maak ik gebruik van (tussen)evaluaties mondeling en/of schriftelijk.

Als gekwalificeerd eerstelijns psycholoog ben ik aangesloten bij het NIP.

Klik hier om het evaluatieformulier in te vullen.
Klik hier om het ORS SRS invulschema te downloaden.