Veranderingen in de GGZ vanaf 2014 en Psychologenpraktijk Rooseboom
De financiering en inhoud van de GGZ verandert. Vanaf januari 2014 heet eerstelijns psychologische zorg voortaan de Generalistische Basis GGZ. De overheid heeft, in overleg met de zorgverzekeraars, kort gezegd het volgende bepaald:

Verzekerde zorg
Wanneer je klacht (volgens de definitie van een internationaal classificatiesysteem, de DSM) geclassificeerd kan worden als een psychische stoornis (bijvoorbeeld depressie, angststoornis) wordt behandeling daarvan deels vergoed door de zorgverzekeraar. De stoornis dient voor te komen op de lijst van stoornissen die de zorgverzekeraar heeft opgesteld. Er geldt daarbij een eigen risico van minimaal € 385,00. Een onderbouwde verwijsbrief van de huisarts (inclusief een vermoeden van een DSM-stoornis) is noodzakelijk. Deze verzekerde zorg kan bij een gecontracteerde GZ-psycholoog tegen vergoeding worden verleend onder strikte voorwaarden van overheid en zorgverzekeraars: tarieven en duur (aantal minuten behandelingstijd) afhankelijk van het zorgzwaartepakket, beperkte behandelmethoden die vergoed worden en er dient informatie over jou aangeleverd te worden aan zorgverzekeraars en aan een landelijke database (DIS).
Voorts zijn bijv. aanpassingsstoornissen (bijv. rouwverwerking), werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere problemen/stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Dit valt onder onverzekerde zorg.

Onverzekerde zorg(OVP)
Wanneer je psychische klachten hebt die niet voldoen aan de criteria van een psychische stoornis (volgens de definitie van een internationaal classificatiesysteem, de DSM), zijn de kosten voor psychologische behandeling voor je eigen rekening en vindt er geen vergoeding plaats. Denk hierbij o.m. aan rouw (verwerking), burn-out, spanningsklachten, wat lichte depressieve- of angstklachten, identiteitsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. In dit geval hoeft er geen diagnostische informatie geleverd te worden aan overheid en zorgverzekeraar.

Mijn persoonlijke keuze en beleid vanaf 2014
Ik ben van mening dat deze wijzigingen in het zorgstelsel  van de GGZ tot onnodige medicalisering en stigmatisering leiden en de gezondheid van een mens schaden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andersoortige risicoverzekeringen. Ik hecht aan keuzevrijheid, privacy en flexibiliteit . Ik wil met jou werken vanuit mijn hart en deskundigheid én ik wil bureaucratie voorkomen. Ik wil jou  persoonlijk maatwerk bieden en ik geloof in  jouw groeimogelijkheden. Ik bied op mijn praktijk als gekwalificeerd psycholoog therapie/begeleiding aan en maak daarbij gebruik van diverse effectieve behandelmethoden. Als cliënt sta jij bij mij centraal; ik stem de inzet van een methode af op jouw hulpvraag. Privacy en persoonlijk maatwerk zijn gegarandeerd.