Cognitieve gedragstherapie

3. (Cognitieve) gedragstherapie
Gedragstherapie is in de eerste plaats gericht op het doen verdwijnen van de symptomen en klachten van jou. Bij cognitieve gedragstherapie is niet het probleem zelf maar worden de (irrationele) gedachten over het probleem gezien als voornaamste oorzaak van jouw psychische problemen.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een techniek die speciaal ontwikkeld is voor het stimuleren van de verwerking bij traumatische ervaringen of bij het aanpakken van telkens terugkerende gevoelens, zoals bijvoorbeeld angst. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen “verwerking” deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten, zoals herbeleving van de traumatische gebeurtenis met angstwekkende beelden en/of nachtmerries. Mogelijk zijn deze belastende gevoelens ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeluk of een misdrijf. Maar het kan ook zijn dat bepaalde gevoelens, zoals angst, geleidelijk zijn ontstaan in de loop van iemands leven. Met EMDR kunnen we gevoelens van vroeger, die nu nog effect hebben op het huidige functioneren, verwerken. Voor meer informatie: www.emdr.nl

Affirmaties en optiondialogen
Een manier om gedachten, zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden. Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie. Door affirmaties kun je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘herprogrammeren’. Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen. Als je er in slaagt om ondermijnende negatieve overtuigingen te veranderen naar ondersteunende overtuigingen zul je meer de regie over je leven kunnen voeren.