Psychoanalyse en kortdurende psychodynamische therapie

Psychoanalyse is een langdurige gespecialiseerde behandeling voor complexe psychische problematiek. In kortdurende psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met onbewuste processen waarbij ik je begeleid bij jouw oplossingsvermogen. Hierbij is er sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.