(Kortdurende) psychodynamische therapie

Psychoanalyse is een langdurige gespecialiseerde behandeling voor complexe psychische problematiek. In kortdurende psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met onbewuste processen waarbij ik je begeleid bij jouw oplossingsvermogen. Hierbij is er sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Wat is het en voor wie?
Psychodynamische therapie is afgeleid van de psychotherapie en wordt ook wel een psychodynamische psychotherapie genoemd. Dit is een therapie voor mensen met lichamelijke klachten en angst- of stemmingsproblemen. De therapie is voor mensen die naar zichzelf willen en kunnen kijken. Het gaat dan vooral om wat ze beleven in relatie met de ander.  Bij psychodynamische therapie staat jouw ontwikkeling als mens centraal. Het is een persoonsgerichte therapie, waarbij gedachten, gevoelens, verlangens, motieven en gedrag worden beschouwd in samenhang met vroegere ervaringen. Bij deze vorm van therapie wordt ervan uitgegaan dat je je soms niet helemaal bewust bent van al je wensen en behoeften, gedachten en gevoelens die ervoor zorgen dat je niet goed kunt functioneren. Samen met je therapeut ga je door middel van gesprekken op zoek naar de reden van je psychische problemen.  In deze gesprekken ga je de achterliggende patronen in je denken en voelen verhelderen om van daaruit tot verandering te komen. Soms worden de gesprekken aangevuld met een vorm van vaktherapie. Ik ben ook creatief therapeut.

Doel
Het doel van psychodynamische therapie is om het onderbewuste zichtbaar te maken zodat jij meer inzicht krijgt in jouw psychische problemen en ze leert verwerken of er mee om leert gaan. Wat zijn de drijfveren achter je huidige gedrag? Komt het door iets wat je vroeger hebt meegemaakt of gemist? Of is er nu iets wat je onbewust nodig hebt? Door te reflecteren op je ontwikkeling als mens wordt het mogelijk om je problemen beter te begrijpen en ook om tot nieuwe keuzes te komen.

Therapeutische relatie
Als je begrijpt waarom je je zo voelt kun je onderzoeken of je dingen anders kunt gaan aanpakken. De psychodynamische therapeut kan je handvatten geven om beter met je mentale problemen om te leren gaan in het dagelijkse leven. In psychodynamische therapie leer je hoe je onderbewuste processen, zoals bijvoorbeeld verlangens en gevoelens, een stem kunt geven in jouw dagelijks bestaan. Om dit goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat je een band opbouwt met je therapeut. Deze therapeutische relatie is een belangrijk bestanddeel van de therapie. Zo kun jij vrijer praten en kan je behandelaar op zijn beurt je de juiste tools aanreiken die passen bij jou als persoon. Geen mens is immers hetzelfde. Psychodynamische therapie gaat dus in op de dynamische relatie tussen bewuste motivatie en onbewuste motivatie van de cliënt.

Bij psychodynamische therapie wordt er gekeken hoe je omgaat met je (pijnlijke) gevoelens en wat de invloed van die gevoelens is op je mentale klachten. Dit doe je door met de behandelaar te praten over wat je bezighoudt. Daarbij vertel je ook over die pijnlijke gevoelens. Je therapeut helpt je op de goede weg, zodat je goed kunt vertellen wat er in je omgaat. 

Samen zoeken jullie uit waarom en hoe die gevoelens jouw klachten beïnvloeden en kijken jullie hoe het komt dat je vaak tegen dezelfde problemen aanloopt. Door dit goed te onderzoeken leer je jezelf en je problemen beter begrijpen en kun je beter met je klachten omgaan.

Groepstherapie
Psychodynamische therapie kan ook gevolgd worden in groepsvorm. Je praat dan in een groep met elkaar onder begeleiding van een therapeut en kunt op die manier van elkaar leren. Op mijn praktijk is dit een gestalttherapiegroep: stevig leren staan op je eigen benen.

Effectiviteit van deze therapie
Of psychodynamische therapie positieve resultaten levert, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de relatie tussen jou en je therapeut. Om de beste resultaten te bereiken, is het belangrijk dat jij en je behandelaar op dezelfde lijn liggen als het gaat om het doel waarvoor je behandelt wordt. Bovendien zullen jullie gelijkgestemd moeten zijn over de beste vorm en de intensiteit van de sessies. De therapeut bepaalt dus niet alles, maar ook jij bepaalt niet alles. Alleen samen komen jullie tot de beste resultaten. Het blijkt dat psychodynamische therapie effectief is in het verminderen van psychische symptomen en verbeteren van interpersoonlijk functioneren. De effectiviteit geldt voor zowel langdurige therapie als kortdurende therapie. Langdurige therapie lijkt wel nog beter te werken dan de kortere behandelingen.