De onafhankelijke psycholoog

Wat is een onafhankelijke psycholoog? 

Vanaf 2008 tot heden heb ik bewust gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars en gemeenten. Tot op heden voer ik een praktijk zonder contracten met zorgverzekeraars. Vanaf 2014 heb ik bewust gekozen om geen verzekerde zorg meer te leveren. Dat betekent dat cliënten op mijn praktijk zelfbetalers zijn voor onverzekerde zorg. Soms is gedeelte vergoeding bij je zorgverzekeraar mogelijk als je aanvullend verzekerd bent voor psychosociale therapie of gestalttherapie.

Waarom geef ik er de voorkeur aan om geen contracten aan te gaan met de zorgverzekeraar?

  1. ik wil jou vooral persoonlijk maatwerk leveren, dus datgene doen wat past bij jou als cliënt en niet alleen wat standaard wordt voorgeschreven in een protocol gericht op een diagnose;
  2. ik wil zelfstandig en in samenspraak met jou als cliënt diagnostiek, indicatiestelling, behandelkeuze en eventuele verwijzing bepalen;
  3. ik wil jou doelmatige therapie bieden vanuit effectieve vormen van psychotherapie;
  4. ik vermeld geen diagnose op de factuur, omdat ik niet ieder(e) hulpvraag/probleem wil diagnosticeren als ziekte en omdat het overgrote deel van mijn cliënten geen psychische stoornis heeft (behorend tot verzekerde zorg). Ik ga juist uit van jouw groeimogelijkheden en ik lever alleen nog onverzekerde zorg;
  5. ik wil de privacy van cliënten waarborgen en geen cliëntengegevens delen met de zorgverzekeraar (waaronder de diagnose). Ik kan hier ook niet toe worden verplicht vanwege mijn beroepsgeheim;
  6. ik wil zelf (flexibel) het uurtarief bepalen dat nodig is voor bij- en nascholing van mijn eigen kwaliteit en deskundigheid. Hierbij kies ik datgene wat het beste past bij mijn praktijkvoering en aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in mijn vak. Ik sluit qua tarifering daarbij tevens aan bij de eisen van de beroepsverenigingen, waar ik lid van ben en bij het maximale tarief dat  de NZA voorschrijft voor onverzekerde zorg in de Basis GGZ;
  7. ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor jou als cliënt.

Bovenstaande punten gelden voor mij als ongecontracteerde en onafhankelijke psycholoog, die onverzekerde zorg levert en waarbij u zelf de facturen betaalt.

In zijn algemeenheid zijn psychologen zonder contracten er niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de kwaliteit en de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.