De psycho-coach

Wat is een psycho-coach? 

Vanaf 2008 tot heden heb ik bewust gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars en gemeenten. Tot op heden voer ik een praktijk zonder contracten met zorgverzekeraars. Vanaf 2014 heb ik bewust gekozen om verder te gaan als psycho-coach.

Waarom geef ik er de voorkeur aan om geen contracten aan te gaan met de zorgverzekeraar?

  1. ik wil jou vooral persoonlijk maatwerk leveren, dus datgene doen wat past bij jou en niet wat wordt voorgeschreven in een protocol gericht op een diagnose.
  2. ik wil zelfstandig en in samenspraak met jou als cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
  3. ik vermeld geen diagnose op de factuur, omdat ik niet ieder(e) hulpvraag/probleem wil diagnosticeren als ziekte. Ik ga juist uit van jouw groeimogelijkheden;
  4. ik wil de cliëntenprivacy waarborgen en geen cliëntengegevens delen met de zorgverzekeraar (waaronder de diagnose). Ik kan hier ook niet toe worden verplicht vanwege mijn beroepsgeheim.
  5. ik wil zelf het uurtarief bepalen dat nodig is voor bij- en nascholing van mijn eigen kwaliteit en deskundigheid. Hierbij kies ik datgene wat het beste past bij mijn praktijkvoering en aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in mijn vak. Ik sluit daarbij tevens aan bij de eisen van de beroepsverenigingen, waar ik lid van ben;
  6. ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor jou als cliënt.

Bovenstaande punten kan een gecontracteerde psycholoog u niet garanderen.

In zijn algemeenheid zijn psychologen zonder contracten er niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de kwaliteit en de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.