Psychoanalyse en kortdurende psychodynamische therapie

Door vele verschillende opleidingen en meer dan 20 jaar praktijkervaring, heb ik ervaring opgedaan in het werken met uiteenlopende therapievormen. Deze therapievormen zijn afkomstig uit diverse psychotherapeutische kaders:  (1) persoonsgerichte therapie (o.a. kortdurende psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie, gestalttherapie, familieopstellingen) en (2) lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (mindfulness, neo-reichiaanse therapie, bio-energetica, focussing) en (3) klachtgerichte psychotherapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie) . Deze 3 soorten therapievormen heb ik in mijn werkwijze geïntegreerd. Ik gebruik dat wat nodig is in de behandeling.

Naast individuele therapie geef ik groepstherapie, gezins- en relatietherapie. 

1. Cliëntgerichte of Rogeriaanse therapie
Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de belevingswereld van jou centraal staat. Het heeft als uitgangspunt dat een mens van nature geneigd is tot zelfactualisering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt wordt geloofd in de mogelijkheden van een mens om zelf eigen keuzes te maken en te komen tot zelfaanvaarding.

Gestalttherapie
Gestalttherapie wordt wel de therapie van het contact genoemd. Contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft, is een eerste levensbehoefte, net als zuurstof en water. Gezin, werk, vrienden, de natuur en de rest van de wereld: je bent altijd onderdeel van je omgeving. En we ervaren psychische problemen wanneer het contact met onze omgeving is verstoord en we onvoldoende in staat zijn het contact te herstellen. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die in je leven niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus op de achtergrond om aandacht blijven vragen.

Psycho-analyse en kortdurende psychodynamische psychotherapie
Psychoanalyse is een langdurige gespecialiseerde behandeling voor complexe psychische problematiek. In kortdurende psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met onbewuste processen waarbij ik je begeleid bij jouw oplossingsvermogen. Centraal staat een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Familie-opstellingen
Een methodiek waarin de systemen waarmee we als mens onlosmakelijk verbonden zijn, zoals het huidige gezin en het gezin van herkomst,worden ontrafeld. Lees meer...

2. Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie
Lichaamswerk zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Veel mensen zijn in deze tijd vergeten dat ze ook nog een lijf hebben. Veel gebeurt vanuit het hoofd, omdat we alsmaar drukker worden. Het is belangrijk om aandacht te geven aan je lijf. Je lijf kan niet liegen over hoe je je voelt. Je hebt maar één lijf en daar heb je het mee te doen. Goed voor jezelf zorgen betekent aandacht hebben voor je lijf. Veel klachten als depressie, klachten die lijken op ADHD en ADD, hooggevoeligheid en een groot aantal ziekten, worden veroorzaakt door het feit dat mensen het contact met hun lichaam/met zichzelf kwijt zijn. Bij het ervaren van spierspanningen door lichaamsgerichte oefeningen kan de oude psychische pijn waarvoor we ons als kind afsloten, vrijkomen. Door lichaamswerk wordt het bewustzijn van je lichaamssignalen bevorderd. Daarnaast wordt de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt.
Lees meer: “ik ben niet meer bang voor mijn emoties”. 

Lichaamswerk
Stevig leren staan, met beide benen op de grond en het serieus nemen van lichaamssignalen, geven je meer basis en vertrouwen. In je lichaam sla je herinneringen en niet of indirect geuite gevoelens op. Niet- geuite gevoelens en vastgezette denkpatronen veroorzaken spanning in spieren. Lees meer……

Mindfulness
Mindfulness richt zich op aandacht. aandacht voor je lijf, aandacht hebben voor je gevoelens en gewoonten op een flexibele, open en nieuwsgierige manier. In combinatie met lichaamswerktechnieken werk je èn aan een gezond energiek lichaam èn aan het versterken van je mind, waardoor er meer concentratie ontstaat, meer rust en evenwicht in hoofd en lijf komt. Lees meer…..

Za Zen meditatie
Mediteren is een beoefening van de stilte. Het is een oefening in het loslaten, in vertrouwen en in je openstellen. Naarmate je meer in je lichaam en geest kunt loslaten, kom je meer in je stilte en dichter bij jezelf. Ook kun je door meditatie beter met stress leren omgaan en je concentratievermogen gaat vooruit. Zowel individueel als in groepsverband zijn er mogelijkheden om de techniek van het zitten te leren beoefenen.

Focusing

Ademtherapie en stembevrijding
Ademtherapie is een techniek om lichamelijke blokkades te verkennen en los te laten, zodat we intenser durven ademen en leven. Lees meer….

Visualisaties en dromen
Onder visualiseren wordt verstaan het concreet of abstract voor de geest halen van beelden; uit het verleden of heden. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden. Lees meer…

Werken met beeldende middelen
Expressiemiddelen zoals kleien, tekenen en schilderen brengen je in contact met je onderbewustzijn. Via het lichaam komt deze informatie tot uiting (expressie) in het kleien, tekenen of schilderen. Lees meer…..

3. (Cognitieve) gedragstherapie
Gedragstherapie is in de eerste plaats gericht op het doen verdwijnen van de symptomen en klachten van jou. Bij cognitieve gedragstherapie is niet het probleem zelf maar worden de (irrationele) gedachten over het probleem gezien als voornaamste oorzaak van jouw psychische problemen.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een techniek die speciaal ontwikkeld is voor het stimuleren van de verwerking bij traumatische ervaringen of bij het aanpakken van telkens terugkerende gevoelens, zoals bijvoorbeeld angst. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen “verwerking” deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten, zoals herbeleving van de traumatische gebeurtenis met angstwekkende beelden en/of nachtmerries. Mogelijk zijn deze belastende gevoelens ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ongeluk of een misdrijf. Maar het kan ook zijn dat bepaalde gevoelens, zoals angst, geleidelijk zijn ontstaan in de loop van iemands leven. Met EMDR kunnen we gevoelens van vroeger, die nu nog effect hebben op het huidige functioneren, verwerken. Voor meer informatie: www.emdr.nl

Affirmaties en optiondialogen
Een manier om gedachten, zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden. Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie. Door affirmaties kun je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘herprogrammeren’. Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen. Als je er in slaagt om ondermijnende negatieve overtuigingen te veranderen naar ondersteunende overtuigingen zul je meer de regie over je leven kunnen voeren.

Ontspanningsoefeningen en ontspanningstechnieken