Mijn persoonlijke keuze en beleid vanaf2014

Ik ben van mening dat de wijzigingen in het zorgstelsel vanaf 2014 binnen de GGZ tot onnodige medicalisering en stigmatisering leiden en de gezondheid van een mens schaden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelig zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andersoortige risicoverzekeringen. Ik hecht aan keuzevrijheid, privacy en flexibiliteit. Ik heb daarom moeten beslissen dat ik voorlopig geen verzekerde zorg kan leveren. De reden is dat het leveren van verzekerde zorg bedolven is geraakt onder wetten en regels die de kwaliteit van de verzekerde zorg ernstig in het nauw brengen. Daarom heb ik momenteel geen ruimte voor het verlenen van verzekerde psychologische zorg in de BasisGGZ. Je kunt wel terecht als zelfbetaler. Dit is belastingaftrekbaar met een hele lage drempel. Je kunt op mijn praktijk terecht voor gangbare vormen van evidence based therapie voor klachten en symptomen die met psychotherapie behandeld kunnen worden. Je  moet de hulp zelf betalen, maar in alle gevallen kunt je de facturen als zorgkosten aftrekken van de belasting. Een heel enkele keer vergoedt een verzekering OV (onverzekerde zorg) de OV- facturen. Ik wil met jou werken vanuit mijn hart en deskundigheid én ik wil bureaucratie voorkomen. Ik wil jou  persoonlijk maatwerk bieden en ik geloof in  jouw groeimogelijkheden.  Ik bied op mijn praktijk als gekwalificeerd psycholoog therapie/begeleiding aan en maak daarbij gebruik van diverse effectieve behandelmethoden. Als cliënt sta jij bij mij centraal; ik stem de inzet van een methode af op jouw hulpvraag. Privacy en persoonlijk maatwerk zijn gegarandeerd.

Wat betekent dit in mijn praktijk?
1. Ik werk al jarenlang contractvrij. Ik blijf contractvrij dezelfde therapie, dezelfde kwaliteit en dezelfde effectieve behandelmethoden aanbieden. Ik stel jou als cliënt met jouw hulpvraag centraal en niet jouw diagnose op de DSM-V en ook niet de door overheid en zorgverzekeraars voorgeschreven behandelmethoden.
2. In mijn praktijk heb je voor begeleiding geen verwijzing nodig van een huisarts. Ik bied continuïteit aan doordat ik niet hoef terug te verwijzen naar de huisarts:  jouw verhaal bij één vertrouwd gezicht.
3. Verder wil ik je graag bij allerlei soorten psychische klachten kunnen begeleiden (zwaar of licht) op een manier, die bij jou past, die jij nodig hebt, die effectief is en waarbij jij ook inspraak hebt in de duur, het doel en de frequentie van de begeleiding.
4. Er is bij mij geen verplichte diagnose voorafgaand aan de start van de behandeling, waardoor ik ook volledig je privacy kan waarborgen; informatie over jou als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog.
5. Er is volledige vrijheid aan de keuze in behandelmethoden, de duur en de frequentie van onze contacten.

Naast genoemde voordelen voor jou, betekent dit wel dat de door mij geboden begeleiding niet in het basispakket zit en dus niet  vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Je zult de kosten dus zelf moeten dragen. Ik stel hier tegenover dat je het eigen risico aan € 385,– dat je minimaal kwijt bent aan de verzekerde zorg (met uitzondering van de huisarts, kraamzorg en kosten uit het aanvullende pakket), ook kunt gebruiken voor mijn begeleiding.

Mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten
Bovendien zijn er nog diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten van de therapie te krijgen. Ik noem de volgende:

Werkgevers: menig werkgever is bereid een deel van de kosten van je therapie te betalen UWV: soms is het mogelijk, bijvoorbeeld als je in de ziektewet zit, om (een deel van) de consulten vergoed te krijgen door het UWV.
Aanvullende verzekering: bij sommige zorgverzekeraars komt een deel van mijn behandelmethoden nog wel voor vergoeding in aanmerking (in sommige aanvullende verzekeringen wordt het aangemerkt als alternatieve geneeswijze).
Gemeente: zit je in een uitkeringsituatie, dan kan je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten.
Speciale fondsen: er zijn aparte hulp- of noodfondsen, van waaruit soms een therapietraject kan worden bekostigd, bijv. welzijnsorganisaties (zoals Humanitas)
Aftrekbaarheid van de belasting: bij zakelijke coaching is uiteraard de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar, zijn coachingskosten vaak ook aftrekbaar en als particulier kun je ook de mogelijkheden voor aftrek van buitengewone lasten onderzoeken

Tot slot
Verschillende factoren kunnen voor jou van belang zijn: kosten, keuzevrijheid, privacy, administratieve belasting, etc. Een ieder heeft zijn/haar behoeften en voorkeuren. Ik wil graag maatwerk bieden en aansluiten bij jou als cliënt.[1]

Je kunt altijd indien er vragen zijn contact opnemen, liefst via het contactformulier van mijn website.

Wil je meer lezen raadpleeg dan de volgende websites:
– http://www.invoeringbasisggz.nl.
– http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-veranderingen-in-de-zorg-op-1-januari-2014.html

 


[1] Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.