Oplossen van vragen en klachten

Een oplossing bij ongewilde misverstanden

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms misverstanden. Wanneer je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent of het niet eens bent met bepaalde zaken, stel ik het op prijs dat je mij hiervan op de hoogte brengt. Ik wil hier graag van leren, tot nut van jouw behandeling en ook die van andere cliënten. Zo ontstaat de kans dat we tot een oplossing komen. In het geval we er samen niet uit komen, kan een collega gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Ben je ontevreden over mij of over de gang van zaken op mijn praktijk? Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten? Laat het mij
alstublieft weten tijdens een gesprek omdat een klacht de interactie tussen jou als cliënt en mij als behandelaar in de weg kan staan. Telefonisch gemelde klachten zal ik noteren, zodat we daar in een daaropvolgend gesprek samen bij stil kunnen staan. Ik ga graag met je in gesprek en wil er dan samen uit komen!

Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachten-functionaris van de beroepsvereniging van de NVPA. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Je kunt hierbij gebruik maken van de klachtenfolder waarbij je tevens een klachtenformulier aantreft.

Iedere klacht wordt geregistreerd en afzonderlijk beoordeeld en zo nodig opgevolgd door corrigerende en/of preventieve acties. De evaluatie van klachten dient te leiden tot passende preventieve maatregelen. Klachten (feedback) en de behandeling ervan vormen een jaarlijks onderwerp van bespreking en analyse op mijn praktijk.