Gestalttherapie

Gestalttherapie wordt wel de therapie van het contact genoemd. Contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft, is een eerste levensbehoefte, net als zuurstof en water. Gezin, werk, vrienden, de natuur en de rest van de wereld: je bent altijd onderdeel van je omgeving. En we ervaren psychische problemen wanneer het contact met onze omgeving is verstoord en we onvoldoende in staat zijn het contact te herstellen. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die in je leven niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus op de achtergrond om aandacht blijven vragen.