(Gedeeltelijke) vergoeding 2023 via aanvullende verzekering

Vergoeding via aanvullende verzekering:
Na betaling van de nota aan de praktijk kun je achteraf mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen. Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een aanvullend zorgpakket hebt afgesloten. Mocht je aanvullend verzekerd zijn èn indien u psychosociale therapie of gestalttherapie op mijn praktijk volgt, dan kunt u mogelijk via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de alternatieve geneeswijzen. Voorwaarde is tevens dat ik lid ben van door zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Als psychosociaal therapeut en gestalttherapeut ben ik aangesloten bij de door de meeste zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalttherapeuten en psychosociaal therapeuten. Psychosociale therapie en gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Voor de psychosociale therapie ben ik lid van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen). Voor gestalttherapie ben ik lid van drie beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalttherapie (NBGT) en de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT) en sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’. Tevens ben ik lid van  de NAP, de RBCZ en ben ik ECP-therapeut (Europees gecertificeerd psychotherapeut).
Voor vergoeding in 2023 kun je op de volgende 2 linken kijken:

Psychosociale- en integratieve therapie:
Psychosociale therapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Gestalttherapie:
Gestalttherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan je kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de lijst met vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Alternatieve mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten
Er zijn nog diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten van de therapie te krijgen. Ik noem de volgende:

  1. Werkgevers: menig werkgever is bereid een deel van de kosten van je therapie te betalen UWV: soms is het mogelijk, bijvoorbeeld als je in de ziektewet zit, om (een deel van) de sessies vergoed te krijgen door het UWV.
  2. Gemeente: zit je in een uitkeringsituatie, dan kan je een aanvraag doen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten.
  3. Speciale fondsen: er zijn aparte hulp- of noodfondsen, van waaruit soms een therapietraject kan worden bekostigd, bijv. welzijnsorganisaties (zoals Humanitas).
  4. Aftrekbaarheid van de belasting: bij zakelijke coaching is uiteraard de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar, zijn coachingskosten vaak ook aftrekbaar en als particulier kun je ook de mogelijkheden voor aftrek van buitengewone lasten onderzoeken

Tot slot
Verschillende factoren kunnen voor jou van belang zijn: kosten, keuzevrijheid, privacy, administratieve belasting, etc. Een ieder heeft zijn/haar behoeften en voorkeuren. Ik wil graag maatwerk bieden en aansluiten bij jou als cliënt.[1]

Je kunt altijd indien er vragen zijn contact opnemen, liefst via het contactformulier van mijn website.


[1] Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.