Cliëntgerichte therapie of Rogeriaanse therapie

Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de belevingswereld van jou centraal staat. Het heeft als uitgangspunt dat een mens van nature geneigd is tot zelfactualisering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt wordt geloofd in de mogelijkheden van een mens om zelf eigen keuzes te maken en te komen tot zelfaanvaarding.