Informatieformulier voor gescheiden ouders of ouders die van plan zijn te gaan scheiden

Brief kinderen van gescheiden ouders

Geachte ouder,

Regelmatig worden er in mijn praktijk kinderen aangemeld waarvan de ouders gescheiden zijn of waarvan de ouders van plan zijn om op korte termijn te gaan scheiden.

Voor ouders van deze kinderen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Dit om misverstanden te voorkomen.
Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding en behandeling van hun kind bij een hulpverlener:

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding en behandeling van het kind. Ook hebben beide ouders dan recht op informatie over de behandeling en eventuele inzage in het dossier. Deze toestemming kan gegeven worden door samen het formulier Algemene voorwaarden en afsprakenformulier te ondertekenen.

Als er één ouder is die niet met het gezag bekleed is, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet[1] stelt dat de ouder die gezag heeft, de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de psycholoog deze informatie zelf verstrekken.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind, is naar beoordeling van de psycholoog. Deze zal altijd het belang van het kind voorop stellen.

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, dan kunt u daarmee altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groeten,

Psychologenpraktijk Rooseboom
Mw. drs. S.A.E. Rooseboom
Psycholoog NIP
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Lichaamsgericht werkende psycholoog
Europees gecertificeerd psychotherapeut
Gestalttherapeut
Lichaamsgericht werkende psycholoog
Creatief therapeut


[1] Artikel 337B boek 1 BW